Sastanite se s misionarima putem interneta ili osobno

Pronađite utjehu razgovarajući s misionarima. Možemo čitati Sveta pisma s vama i pomoći vam pronaći mir kroz molitvu.

Ime Molimo vas, unesite vrijednost
Prezime Molimo vas, unesite vrijednost
E-pošta Molimo vas, unesite vrijednost
Molimo vas, odaberite državu Molimo vas, odaberete državu
Molimo vas, odaberete državu
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Adresa Molimo vas, upišete adresu
Grad Molimo vas, upišete naziv grada
Županija Molimo vas odaberite županiju
Molimo vas odaberite županiju
Broj mobilnog telefona (za dogovaranje sastanka) Molimo vas, unesite vrijednost

Teme za raspravu

IZBORNO: Postoji li određena tema ili pitanje koje biste htjeli obraditi tijekom našeg posjeta? (Npr. Kako osjećam Božju ljubav prema meni?) Molimo vas, unesite vrijednost

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama?

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama? Molimo vas odaberite opciju.
Izgleda li ovo točno?
Ime i prezime te e-pošta
Adresa i telefon
Dodatni podatci

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bi odgovorili na moja pitanja i iznijeli nadahnjujuću poruku.

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bi odgovorili na moja pitanja i iznijeli nadahnjujuću poruku. Please select an option
Ime Molimo vas, unesite vrijednost
Prezime Molimo vas, unesite vrijednost
E-pošta Molimo vas, unesite vrijednost
Molimo vas, odaberite državu Molimo vas, odaberete državu
Molimo vas, odaberete državu
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Adresa Molimo vas, upišete adresu
Grad Molimo vas, upišete naziv grada
Županija Molimo vas odaberite županiju
Molimo vas odaberite županiju
Broj mobilnog telefona (za dogovaranje sastanka) Molimo vas, unesite vrijednost

Teme za raspravu

IZBORNO: Postoji li određena tema ili pitanje koje biste htjeli obraditi tijekom našeg posjeta? (Npr. Kako osjećam Božju ljubav prema meni?) Molimo vas, unesite vrijednost

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama?

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama? Molimo vas odaberite opciju.
Izgleda li ovo točno?
Ime i prezime te e-pošta
Adresa i telefon
Dodatni podatci

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bi odgovorili na moja pitanja i iznijeli nadahnjujuću poruku.

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bi odgovorili na moja pitanja i iznijeli nadahnjujuću poruku. Please select an option

Zatražite Mormonovu knjigu

Misionari će Vam osobno predati primjerak i pregledati ga ukratko s Vama. Ili možete čitati ili slušati na internetu pa ćemo Vas posjetiti virtualno.

Ime Molimo vas, unesite vrijednost
Prezime Molimo vas, unesite vrijednost
E-pošta Molimo vas, unesite vrijednost
Molimo vas, odaberite državu Molimo vas, odaberete državu
Molimo vas, odaberete državu
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Adresa Molimo vas, upišete adresu
Grad Molimo vas, upišete naziv grada
Županija Molimo vas odaberite županiju
Molimo vas odaberite županiju
Broj mobilnog telefona (za dogovaranje sastanka) Molimo vas, unesite vrijednost

Što je potaknulo vaš zahtjev? (Označite sve što je primjenjivo)

Što je potaknulo vaš zahtjev? (Označite sve što je primjenjivo) Molimo vas odaberite opciju.

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama?

Biste li bili zainteresirani doći u crkvu s nama? Molimo vas odaberite opciju.
Izgleda li ovo točno?
Ime i prezime te e-pošta
Adresa i telefon
Dodatni podatci

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bismo čitali Mormonovu knjigu i raspravljali o njoj.

Shvaćam da će me misionari kontaktirati kako bismo čitali Mormonovu knjigu i raspravljali o njoj. Please select an option