Otkrijte moć Biblije

Pročitajte neke od najnadahnutijih stihova ih Svetih pisama kako biste učili o ljubavi koju Bog ima za svoju djecu.

Drugi znameniti odlomci