Kako da pronađem pravu kršćansku crkvu za sebe?

»U koju bih crkvu trebao ići? Je li Bogu stalo u koju crkvu idem?« Možda ste postavili pitanja poput ovih dok ste razmatrali mjesto vjere u svojem životu. Kada tražite crkvu, korisno je za razmisliti o tome što su Isus i njegovi apostoli i proroci naučavali.

Pronađite zajednicu vjernika

Kao jednu od svojih Deset zapovijedi, Bog je rekao: »Sjeti se da svetkuješ dan subotni« (Izlazak 20:8). Odlazak u crkvu jedan je od načina na koji svetkujemo šabat (dan subotni). Isus je također naučavao: »Sastajte se često« (3 Nefi 18:22). Bog želi da redovito idemo u crkvu štovati ga i da bi nas drugi vjernici osnažili.

Osim odlazaka u crkvu nedjeljom, Bog želi da svakodnevno primjenjujemo svoju vjeru. Rekao nam je: »Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe« (Matej 22:39). Dok tražimo načine da bismo redovito voljeli, služili i iznosili svoje talente, kao dio crkvene zajednice, činimo ono što Bog želi da činimo.

Pronađite crkvu koju vodi Isus Krist

U Bibliji je apostol Pavao naučavao da je Isusova Crkva »nazidan[a] na pravom temelju – na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Krist Isus« (Efežanima 2:20). Isus je glava svoje Crkve te poziva apostole i proroke koji će mu pomoći voditi i podučavati njegov narod. Ta ista organizacija apostola i proroka postoji u Kristovoj Crkvi danas – Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih danas.

Godine 1820. mladić imenom Joseph Smith kleknuo je u molitvi, pitajući Boga kojoj bi se od kršćanskih crkvi trebao pridružiti. Ova je molitva dovela do početka Božje obnove izgubljenih istina i ponovne, izravne komunikacije preko proroka. Bog i Isus Krist uputili su Josepha da se ne priključuje postojećim crkvama. Umjesto toga, Joseph je bio pozvan biti prorokom i uspostaviti Kristovu obnovljenu Crkvu – Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

Pronađite blagoslove kroz štovanje i služenje

Bog vam želi dati blagoslove, uključujući blagoslov sreće. Možete pronaći sreću jednostavno s time da budete s drugim vjernicima te služeći i štujući s njima.

Još je jedan blagoslov redovitog dolaska u crkvu sudjelovanje u sakramentu (ili pričesti). Prije nego što je umro, Isus je uzeo kruh i vino, blagoslovio ih i dao svojim učenicima. Rekao im je da to predstavlja njegovo tijelo i krv te da bi oni trebali nastaviti često blagovati kruh i vino u sjećanje na njega (vidi Luka 22:19–20 i 3 Nefi 19:1–11).

Obratite posebnu pažnju na to kako se osjećate u crkvi. Bog će vam obznaniti po Svetome Duhu jeste li na ispravnom mjestu. Duh će vam pomoći osjetiti »ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrot[u i] vjernost« (Galaćanima 5:22).

Pronađite crkvu u svojoj blizini

Crkva Isusa Krista za cijeli je svijet. To znači da ćete vjerojatno moći pronaći kongregaciju Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana blizu svojeg doma.

Dođite prisustvovati na crkvenom bogoslužju. Svi su posjetitelji dobrodošli.
Pronađite Crkvu u vašoj blizini