Naučavanja Isusa Krista

Isus Krist naučavao je mnogo toga dok je bio na Zemlji, a najveća je poduka bila o ljubavi.

Blaženstva su bila važan dio Propovijedi na gori. Ona sadrže srž Isusovih naučavanja i pokazuju svim njegovim učenicima kako živjeti poput njega.

Blaženstva

Blago siromasima u duhu

Isus naučava da je kraljevstvo nebesko za one koji se ponize.

Matej 5:3

Blago krotkima

Onima koji su poučljivi, strpljivi, dugotrpni i slično, obećano je da će »baštiniti zemlju«.

Matej 5:5

Blago milosrdnima

Isus je rekao: »Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš!«, što znači da će oni koji pokazuju milosrđe također primiti milosrđe.

Matej 5:7

Blago mirotvorcima

Isus je rekao da će se oni koji sklapaju mir jedni s drugima »zvati sinovi Božji«.

Matej 5:9

Blago onima koji tuguju

Isus obećava da će oni koji tuguju i okrenu se njemu pronaći utjehu koju traže.

Matej 5:4

Blago onima koji su gladni i žedni pravednosti

Onima koji traže pravednost obećano je da će pronaći zadovoljstvo zbog svoje vjerne želje.

Matej 5:6

Blago onima koji su čista srca

Isus kaže da će oni koji nastoje održavati dobrotu u svojem srcu i umu »Boga gledati«.

Matej 5:8

Blago onima koji su progonjeni zbog pravednosti

Isus izjavljuje da je, kada su ljude progonjeni jer žive pravedno, onda »njihovo kraljevstvo nebesko«.

Matej 5:10

Isus je bio najveći učitelj koji je ikada živio. Često je koristio usporedbe ili priče kako bi naučavao važne lekcije iz kojih i danas možemo učiti.

Naučavanja Isusa Krista

Radnici u vinogradu

Isus je naučavao da će svi vjerni ljudi primiti jednaku nagradu na Nebu, bez obzira na to koliko je duga svaka osoba bila vjerna (vidi Matej 20:1–6).

Nemilosrdni sluga

Isus je naučavao važnu lekciju o praštanju kada je upitao: »Zar nije trebalo da se ti smiluješ svome drugu kako sam se i ja tebi smilovao?« (Matej 18:33)

Dobri Samarijanac

Isus je rekao da bismo trebali voljeti svojega bližnjeg. Usporedba od dobrom Samarijancu podučava nas da naš bližnji može biti bilo tko, uključujući strance ili neprijatelje (vidi Luka 10:25–37).

Izgubljeni sin

Svaka osoba koja se okrene Kristu primit će njegovo brižno prihvaćanje, bez obzira na to što je ta osoba učinila (vidi Luka 15:11–32).

Izgubljena ovca

Kada smo izgubljeni ili usamljeni pa se okrenemo Isusu, on nam neće samo izraziti dobrodošlicu natrag, već će se radovati poput pastira, govoreći: »Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu« (Luka 15:1–6).

Isus stalno izvodi čudesa, čak i danas. Čudesa navedena ispod izvedena su tijekom njegovog života na Zemlji te su nadahnjujuća izvješća koja nam mogu pomoći približiti mu se.

Isusova čudesa

Dao je vid slijepima

»Tada im se dotače očiju i reče: ‘Neka vam bude prema vjeri vašoj!’ I otvoriše im se oči, a Isus im poprijeti: ‘Pazite da to nitko ne dozna!’« (Matej 9:27–31)

Očistio je gubavce

»I počeše vikati: ‘Isuse, Učitelju, smiluj nam se!’ Kad ih opazi, reče im: ‘Idite i pokažite se svećenicima!’ I očistiše se dok su išli.« (Luka 17:12–19)

Iscijelio je bolesne i unesrećene

»Kad je Isus opazi, pozva je k sebi te joj reče: ‘Ženo, oslobođena si od svoje bolesti.’ Tada na nju stavi ruke, a ona se odmah uspravi te poče slaviti Boga.« (Luka 13:11–17)

Oživljavao je mrtve

»Iznosili su na ukop mrtvaca, jedinca sina u majke koja bijaše udovica… Kad je Gospodin opazi, sažali se nad njom te joj reče: ‘Nemoj plakati!’ (…) te reče: ‘Mladiću, tebi govorim, ustani!’ Mrtvac se podiže.« (Luka 7:12–15)

Pretvorio je vodu u vino

»Isus reče slugama: ‘Napunite posude vodom!’ (…) ‘Sad zahvatite – reče im – i odnesite ravnatelju stola!’ Oni odnesoše. Kada ravnatelj stola okusi vodu pretvorenu u vino – on nije znao odakle je vino.« (Ivan 2:3–11)

Hodao je po vodi

»Za četvrte noćne straže Isus dođe k njima, hodeći po moru.« (Matej 14:25)

S malo je hrane nahranio tisuće

»On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo te blagoslovi i razlomi kruhove. Zatim ih je davao učenicima da im podijele. Dvije ribe također razdijeli svima. Svi su jeli i nasitili se.« (Marko 6:39–42).